Zakup winiety - Austria

5 50 pl

Dane winiety

Państwo *
Rodzaj pojazdu *
Uwaga! Sprawdź czy masz w dowodzie rejestracyjnym samochód zarejestrowany jako ciężarowy - wtedy wybierz ciężarowy!
Rodzaj winiety *
Cena:
ECO - Pojazd jest zasilany gazem ziemnym (CNG) lub biometanem w rozumieniu § 21 ust.3 ZPK, której wysokość określa rozporządzenie wykonawcze do ZPK.
Uwaga! Winiety 7-dniowa oraz miesięczna w formie elektronicznej dostepnę są dopiero od 01.02.2022!
Rodzaj zasilania pojazdu *

Dane pojazdu

Kraj rejestracji pojazdu *
Numer rejestracyjny (bez spacji)*
Ważne! Symbol miasta i resztę numeru rejestracyjnego należy rozdzielić znakiem: - (myślnik)
Początek ważności winiety *

Dane kontaktowe

e-mail *
Telefon *
Winieta zostanie wysłana na adres zamieszkania w formie NAKLEJKI.
Podaj swój adres w formularzu poniżej:
Imię *
Nazwisko *
Numer paszportu *
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Ulica, numer domu *

Winieta - zamówienie